La teva salut és el més important

Els jugadors de Pàdel, presenten una patologia pròpia , semblant als jugadors de tennis, encara que amb algunes diferències (patologia de canell i colze, esquinços de turmell,…)

La Clínica del Pàdel, està dirigida tant a practicants amateurs com professionals. Existeixen contactes amb Clubs esportius i Federació catalana de Pàdel.

L’Objectiu de la Clínica del Pàdel és donar cobertura mèdica a aquests esportistes, tant en casos de patologia osteo-muscular aguda com crònica (tendinitis, esquinços,…) 

A més oferim programes de prevenció, per evitar aquestes lesions musculars, tan comuns en aquests jugadors. Per a això s’han elaborat uns protocols de tonificació muscular de tronc i extremitats, que es tutelaran sota la supervisió d’un Osteòpata esportiu.

A més , per a aquells esportistes que ho sol·licitin, s'oferiran altres Serveis mèdics Complementaris ( Proves d’esforç cardiológiques, estudis de la marxa pedològica, dietes personalitzades,…)

 

 

Dr.Angel Bigas Bonamusa

Medicina de l'Esport i Traumatologia Col. 25103

Policlínica Barcelona
Demani Hora. 934161616

 

Centre Noumédic

Demani Hora. 934373322

 

 

La Clínia del pàdel en xarxes socials